Rahvusvaheline ja kohalik
transpordi teenus.

Maanteetransport

Osa ja täiskoormate vedu üle Euroopa. Kohalik eestisisene laiali- ja kokkuvedu koos terminaliteenusega. Raskeveod ja eriveod.

Meretransport

Konteinerveod (FCL) – uksest-ukseni täisteenus ja terminalide vaheline veoteenus.

Lennutransport

Erinevad lennukaupade saatmise lahendused üle maailma

Ebrex PRO

Tõsteseadmega (kraanaga) varustatud autodega kaupade vedu Eesti ja Skandinaavia vahel, kus laadimiskohtades tõstevahendid puuduvad ja ülegabariidsed veod.